Bestyrelsen

Formand: Janne Gudmar

Bestyrelsesmedlem: Vibeke Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Majbritt Nilsson

Revisor: Glen Mathiasen

Per L: it-ansvarlig

Kasserer: Helle Minerth