Warning: Illegal string offset 'singular_portfolio_taxonomy' in /var/www/fortip.dk/public_html/wp-content/themes/canvas/includes/theme-functions.php on line 819

Frivillige på offentlige ydelser

Der er kommet en publikation fra myndighederne som beskriver hvilke muligheder der er for at udføre frivilligt samtidig med at man er på overførselsindkomst. Her er et lille udsnit fra hæftet: Publikationen kan downloades her Yderligere information: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=19705

Continue Reading

Fest for frivillige 2015

Ballerup Kommune vil gerne sige tak til alle frivillige. I gør en stor og prisværdig indsats! Derfor inviterer Frivillighedsrådet og Ballerup Kommune alle aktive frivillige til fest. Kom med til en aften med god mad og farverig musikalsk underholdning og mød en masse andre frivillige.   Festen afholdes: fredag den 25. september 2015 kl. 17.30 […]

Continue Reading

Folkebevægelsen mod ensomhed

Landsforeningen for Førtidspensionister er gået med i et projekt mod ensomhed. Der vil i den forbindelse finde en del aktiviteter sted rundt om i landet. Danmarks radio vil i hele uge 17 sætte focus på ensomhed. dr.dk – ensomhed   Folkebevægelsens hjemmeside: Folkebevægelsen mod ensomhed   Her er en folder til download i pdf format […]

Continue Reading

De 4 Årstider januar 2015

Indlæg i De 4 Årstider januar 2015 FORTIP, Foreningen for Førtidspensionister i Ballerup Kommune Det var så 2014, der lige forsvandt der. Det gik hurtigt, men så er der jo heldigvis et helt nyt år FORTIP kan tage fat på. Det glæder vi os til og vi glæder os også til at lave flere tiltag i […]

Continue Reading
skoven

Ordet

Et knus er ikke bare dejligt, det er livsvigtigt Et knus kan lindre smerte og dårligt humør – gøre den lykkelige lykkeligere, og selv den mest trygge endnu mere tryg. Et knus føles rart – overvinder frygt. løsner spændinger, og giver motion. Vi skal strækkes os hvis vi er for små, og bøje os hvis […]

Continue Reading

Tilmeld til Digital Post

Har du husket tilmelding til Digital Post? Fra 1. november 2014 modtager alle personer over 15 år, med mindre man er blevet fritaget, Digital Post fra det offentlige. Fra november 2014 foregår al kommunikation med det offentlige via digital post. Det vil sige, at breve fra blandt andre kommunen, sygehuset eller SKAT fremover vil være […]

Continue Reading

Førtidspensionister er stressede

Det er langt mere stressende at være på førtidspension eller arbejdsløs frem for at have et fuldtidsarbejde. Dårlig økonomi og helbred er forklaringen. Dårlig økonomi et mindre socialt netværk er en af årsagerne: – Vi skal huske, at det er dem uden for arbejdsmarkedet, der angiver, at de er mest stressede. Hvis man er så […]

Continue Reading

Seniorførtidspension

Med virkning fra den 1. januar 2014 træder reglerne om seniorførtidspension i kraft. Seniorførtidspension er førtidspension til personer, som aktuelt har og har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Opfylder du denne betingelse, kan du ansøge om seniorførtidspension fra 5 år før din folkepensionsalder. Der skal i denne forbindelse ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud for at […]

Continue Reading

Brøk pensionisternes sag

Af Tina Brøk pensionisternes sag vedr. optjening af Førtidspension. Brøk – førtidsberegning i den danske lovgivning skal beregnes fra de fyldte 18 år ! Støt underskriftsindsamling. http://www.skrivunder.net/fortidsbrokpensionist Hvordan kan det være muligt at en dansk førtidspension beregnes fra de fylde 15 år til den dag man bliver tilkendt pensionen med en beregning sats af mindst […]

Continue Reading

Genbrug styret af frivillige

Sakset fra Pakhusets hjemmeside og Lyngby Taarbæk avis. Genbrug styret af frivillige i Lyngby-Taarbæk Måske også en idé for Ballerup? Nyt initiativ fra Frivilligcenteret i Lyngby-Taarbæk kommune. Fra den marts måned 2014 kan privatpersoner og virksomheder aflevere deres acceptable genbrug på genbrugspladsen på Firskovvej i Lyngby. Tingene herfra viderebringes til et centrallager. De skal videresælges […]

Continue Reading

Omdeling af Flyer

Vores Kasserer Helle har fremstillet en flot Flyer som skal gøre reklame for Generalforsamlingen den 26. marts på Tapeten. Flyeren vil blive opsat rundt omkring i kommunen hvor der er opslagstavler. Supermarkeder og beboelses opgange – og andre steder hvor der er mulighed for at hænge opslag. Hvis du er interesseret i at hjælpe til […]

Continue Reading

Førtidspensionist Forening i Ballerup

Af Leonarda Petersen. Det er op til den enkelte førtidspensionist at udvikle den nystartede forening i Ballerup. Tirsdag, den 3.december 2013 holdt fortidspensionister i Ballerup – en stiftende generalforsamling paa Tapeten, Magleparken 5. Blandt de mange fremmødte var ogsaa en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen og to fra Landsforeningens for Førtidspensionister( formand og hustru) i Danmark. Mødet endte […]

Continue Reading