De 4 Årstider januar 2015

Indlæg i
De 4 Årstider januar 2015

FORTIP, Foreningen for Førtidspensionister i Ballerup Kommune

Det var så 2014, der lige forsvandt der. Det gik hurtigt, men så er der jo heldigvis et helt nyt år FORTIP kan tage fat på. Det glæder vi os til og vi glæder os også til at lave flere tiltag i foreningen. 2014 har været et travlt, men godt og lærerigt år for os alle i bestyrelsen. Heldigvis har vi et godt samarbejde.
Vi har fået nye medlemmer og det er vi selvfølgelig glade for. Det er dejligt at se, at foreningen vokser og at vi forhåbentlig kan glæde flere borgere med et medlemskab. Vi er mange førtidspensionister i Ballerup Kommune, ca. 2.500, og der er plads til flere medlemmer end dem vi allerede har.
Vi har også fået en slagsang. Den går på ”Alle sømænd er glade for piger” og det er lykkedes os at få alle medlemmernes navne med i omkvædet! Det skal jo også lyde ”pænt”, når vi synger omkvædet ellers må vi lave en ny sang.

Vi ville godt have lavet flere arrangementer end dem, det er lykkedes os at gennemføre. Men dem vi har gennemført, har været vellykkede:

Frokost på restaurant Ankara
Sommertur til Frilandsmuseet
Udstilling på Ordrupgård Kunstmuseum
Ballerup kommunes sommerudflugt til Gerlev Kro
Ballerup Kræmmermarked
Brugernes Bazar i Odense
Julefrokost, som i skrivende stund er planlagt, men ikke er spist endnu.

Nogle arrangementer vil vi lave som årlige faste, f.eks. sommerturen til Frilandsmuseet og julefrokosten, men det skal nok lykkes os at få flere med på den liste.

Vores forening er jo stadig nystartet og med tiden får vi mere erfaring til at lave flere arrangementer for medlemmerne. Medlemmerne er gode til at komme med ideer og ideerne spreder sig vidt. Hvis vi kan nå det i år, har et af medlemmerne forslået, at vi tager en tur til Bella Centret og se Gateway to Space (16. oktober – 28. december 2014), og et andet medlem har foreslået en tur til Den Blå Planet.
Og så er der vores onsdage på Tapeten, hvor vi mødes over en kop te eller kaffe. Det er hyggeligt og som regel også sjovt! ”. Vi bruger onsdagsmøderne på at bygge bro og skabe dialog mellem os og så selvfølgelig at passe godt på hinanden.
Vi vil dog arbejde hen mod nogle flere åbningsdage, da der er medlemmer, der ikke kan komme om onsdagen p.gr.a. besøg fra hjemmehjælpen, flexjob og andre ”forhindringer”.
Det er rart at mødes uden nødvendigvis at tale om sygdomme eller hvorfor vi er blevet førtidspensionister. Vi fejler alle sammen et eller andet, vores sygdomme spænder vidt og det er der forståelse for. Vi behøver derfor ikke at forklare i øst og vest, hvorfor vi ikke har de samme ressourcer som andre borgere. Vi må gerne tale om vores sygdomme og om vores liv som førtidspensionister, men vi behøver det ikke. Vi skal ikke gå til bekendelse og rejse os skiftevis op for at præsentere os med: ”Goddag, mit navn er Donna Dolores Siesta Sørensen og jeg er førtidspensionist”! Men vi er lydhøre, hvis nogen har brug for at tale og man kan få ørenlyd, hvis man selv har noget, man gerne vil sige. Der er ingen fordomme, men selvfølgelig venskabeligt drilleri en gang imellem.

Og nu til noget helt andet:
Gennem vore medlemskab af Landsforeningen for Førtidspensionister har vi også et godt samarbejde med de andre lokalforeninger. Og også i 2015 vil vi blande os i debatten om skævvridninger af svage borgere som f.eks. førtidspensionister.

To medlemmer fra FORTIP’s bestyrelse har været i Horsens til Landsbestyrelsens møder. I marts tog Gert Sørmer-Sørensen og Helle Minerth afsted til vores første landsbestyrelsesmøde som henholdsvis bestyrelsesrepræsentant og som suppleant. Helle Minerth blev her valgt til sekretær i landsbestyrelsen og FORTIP har nu to faste medlemmer i landsbestyrelsen med stemmeret.

I maj var vi igen i Horsens, denne gang til det ordinære landsmøde (generalforsamling) og i oktober skulle vi så afsted igen til årets andet landsbestyrelsesmøde. Som altid er møderne i Landsforeningen meget vellykkede. Vi kommer gennem dagsordenen på aftalt tid og der indlagt tid til pauser, hvor vi kan udveksle erfaringer med de andre lokalforeninger i landet.
Medlemmer af FORTIP får Landsforeningens blad, der udkommer to gange årligt og bliver sendt til medlemmerne med posten. Her har vi også mulighed for at komme med indlæg, hvilket vi har gjort i det sidste blad, der udkom i juli 2014. I januar 2015 nummeret har vi nøjes med at opdatere vores rubrik ”det sker lokalt” sidst i bladet.

Som det måske er nogle af jer bekendt har vi fået ny formand i bestyrelsen. Det er Sørmer (Gert Sørmer-Sørensen), der har overtaget posten efter Leonarda Petersen, der desværre måtte forlade den.

Så mangler FORTIP bare at ønske alle et godt nytår!

Helle Minerth
Kasserer i FORTIP
Foreningen for Førtidspensionister i Ballerup Kommune

Skriv en kommentar