Førtidspensionist Forening i Ballerup

Af Leonarda Petersen.

Det er op til den enkelte førtidspensionist at udvikle den nystartede forening i Ballerup.

Tirsdag, den 3.december 2013 holdt fortidspensionister i Ballerup – en stiftende generalforsamling paa Tapeten, Magleparken 5. Blandt de mange fremmødte var ogsaa en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen og to fra Landsforeningens for Førtidspensionister( formand og hustru) i Danmark.

Mødet endte med valget af bestyrelsen, to suppleanter og revisor. Alle sammen viser et kreativt engagement og paa den måde at en forening for fortidspensionister i Ballerup er en realitet. Der kommer stadigvæk mange ønsker og forslag frem af de enkelte interesserede i sagen. Der kan ikke undgås at der opstår bittesmå misforståelser under oprettelsen af foreningen, men trods alt er der plads til alle, som vil gøre en forskel.

Etablering af hjemmesiden er under oprettelse – www.fortip.dk også Nemkonto. CVR-nummer 28 89 59 84 har vi haft siden den 6. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af Foreningen for Førtidspensionister i Ballerup skulle være i Kultur og fritid hænder i uge 7.

Tusind tak til pensionist bladet i Ballerup – De 4 Årstider – hvor fortidspensionister fik egen hjørne-plads og denne har vi benyttet os af et par gange. Endvidere tak til Ballerups borgmester for gode dialogmøder i løbet af foråret, sommer og efteråret 2013.

Man skal vaere sulten efter en frivillig forening for at kickstarte saa mange dialogmøder. Derfor en særlig tak for hjælpen til Annette Loop, Malika Kaas, Nina Prip, Tina Jensen og borgmester Jesper Wurtzen for at stotte samarbejdet mellem de frivillige og den offentlige sektor.

Vi fik også super fedt konsulentbistand fra Landsformanden for Fortidspensionister – Carl-Erik Nielsen fra Bornholm. Det er en ære at være under Landsforeningens vinger i begyndelsen, paa grund af den fantastiske support.

Og formålet er at arbejde for bedre vilkår for nuværende og fremtidige førtidspensionister, at oplyse Folketinget og befolkningen om disses levevilkår og at synliggøre gøren og laden.

Derfor blandt andet udgav man folderen under titlen – Hvis man bliver syg eller rammes af en ulykke, hvad så? Udbredelsen af den er en aktion i 2014 for mækesager i Landsforeningens arbejde.

Foreningen er partipolitisk og religiost neutral. Demokrati skal være i centrum og skal danne rammer for alle samfundets grupper. Frivillige – dem kan man ikke undvære.

Alle interesserede inviteres via www.fortip.dk og www.foertidspensionist.dk til at grunde over, om de ønsker at være et nyt medlem – som vi naturligvis byder hjerteligt velkommen.

Leonarda Petersen/formand, Helle Minerth/kasserer, Per L, Gert Sorensen, Malika Kaas, Anette, Nina Prip/revisor.

Skriv en kommentar