Førtidspensionister er stressede

Det er langt mere stressende at være på førtidspension eller arbejdsløs frem for at have et fuldtidsarbejde. Dårlig økonomi og helbred er forklaringen.

Dårlig økonomi et mindre socialt netværk er en af årsagerne:

– Vi skal huske, at det er dem uden for arbejdsmarkedet, der angiver, at de er mest stressede. Hvis man er så heldig at have et arbejde, skal man glæde sig over det, siger Knud Juel, professor og forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed.

Oftere syge
En anden forklaring på at førtidspensionisterne oftere oplever stress er deres helbredstilstand.
De fleste mennesker, der havner på en førtidspension, er nemlig havnet der på grund af de er syge. Og dårligt helbred er stressende:
– Førtidspensionister har generelt flere helbredsproblemer end andre, og dårligt helbred kan være grunden til, at de oplever stress
– Årsagen til førtidspensionister og arbejdsløse er mere stressede end andre grupper kan være, at det måske ikke er særligt nemt at være arbejdsløs, siger siger Jesper
Kristensen, seniorforsker og ph.d. fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Ringe økonomi
Mens det dårlige helbred forklarer førtidspensionisternes forhøjede stressniveau, skal de arbejdsløse stressede tilværelse findes i dårlig økonomi og et liv med færre relationer.
– Der er ikke nogen tvivl om, at i vores samfund er det bedst at have et arbejde. Dels fordi det giver en bedre økonomi, men det giver også meget mere livskvalitet, fordi man har kollegaer og et socialt liv på arbejdspladsen, siger forskningsleder Knud Juel.

Der er dog også andre grupper, der skiller sig ud i statistikken. Eksempelvis er de gifte langt mindre stressede end de danskere, der er blevet fraskilt:
– Dem, der er fraskilte har hyppigere en usund livsstil og bonger mere ud på stress. Man mister livskvalitet, hvis man pludselig bliver alene. Og stress er utroligt tæt knyttet sammen med lav livskvalitet, Siger forskningsleder Knud Juel.

Skriv en kommentar