Genbrug styret af frivillige

Sakset fra Pakhusets hjemmeside og Lyngby Taarbæk avis.

Genbrug styret af frivillige i Lyngby-Taarbæk

Måske også en idé for Ballerup?

Nyt initiativ fra Frivilligcenteret i Lyngby-Taarbæk kommune.
Fra den marts måned 2014 kan privatpersoner og virksomheder aflevere deres acceptable genbrug på genbrugspladsen på Firskovvej i Lyngby. Tingene herfra viderebringes til et centrallager. De skal videresælges med det formål at det indsamlede via forskellige kanaler, f.eks via facebook, hjemmeside, popup butikker uventede steder og andre forskellige happenings. Forretningskoncept skaber nogle andre arbejdsfunktioner, end dem man normalt kommer til at tænke på, når man hører ordet “genbrug”. Og så betyder det, at man kan agere som et stort virtuelt brugtvarehus, uden at der behøves meget andet end et lager og nogle kreative kontorlokaler.

Det er hensigten at indsamlingsstedet skal være bemandet alle ugens 7 dage. Og personalet vil bestræbe sig på at gøre det til en god og hyggelig oplevelse for kommunens borgere, når de afleverer deres genbrug.

Målet er, at PakHusets forretningskoncept kan spredes til andre af landets kommuner, således at hvert postnummer har sit eget PakHus. PakHus 2800 er således forhåbentligt kun begyndelsen på en ide som meget vel kan gå hen og blive det første projekt som alle landets andre kommuner senere, hen af vejen, også vil implementere.

Pakhuset på Facebook

Både genbrug og mennesker får ny værdi
Der er både et miljømæssigt og et menneskeligt perspektiv i projekt PakHuset, der på lørdag den 1. marts åbner på genbrugspladen på Firskovvej i Lyngby-Taarbæk kommune.
PakHuset er en socialøkonomisk virksomhed, der bygger på ideen om, at man hjælper hinanden. Borgerne i Lyngby-Taarbæk afleverer acceptable, brugbare ting til PakHuset, hvor de frivillige sammen med borgere på kanten af arbejdsmarkedet på nye måder sætter tingene i spil og til salg, så andre borgere via hjemmesiden og andre ved andre initiativer kan købe lokale genbrugsvarer med lokal historie, for en billige penge.

Initiativtager har selv lidt af stress
Mette Rosbjerg er både projektleder og initiativtager til projektet. Hun trækker også på egne erfaringer i det nye projekt, der har været to år undervejs.Hun har selv prøvet at være alvorligt ramt af stress og ved, hvor svært at det kan være at finde sig selv igen. Ideen bag PakHuset er, at der sættes uudnyttede ressourcer i spil, frem for at de står hengemt til ingen rigtig nytte for nogen. Det gælder såvel det materielle som det menneskelige. Mennesker som har masser at byde på, blot de får de rette forudsætninger. Vi skal se alle de brugbare ting, vi gemmer eller smider ud, som en opsparing, vi kan sætte i spil sammen med de mange menneskelige ressourcer, der længes efter også at være en del af det arbejdende samfund, hvis bare de rette arbejdsbetingelser er tilstede. Og få et bedre liv, fordi de er en del af noget, der giver mening,” siger Mette Rosbjerg.

Genbrug får et nyt liv
PakHuset samler de gode ting ind på Genbrugspladsen på Firskovvej, hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har stillet et område til rådighed med to særligt indrettede containere, hvor kommunens borgere kan afl evere gode ting til genbrug.
PakHusets frivillige medarbejdere er til start at træffe på pladsen hver lørdag og søndag
i tidsrummet 11- 15.

De ting som bliver indleveret går videre i en arbejdsproces, med det ene formål, at arbejdsprocessen er en del af projektet og den skal kunne varetages af målgruppen: Mennesker med uudnyttede ressourcer, der har brug for særlige arbejdsvilkår.

De donerede gode genbrugsting sælges herefter på nye, mere innovative måder, end man traditionelt forbinder med genbrug. Denne proces skaber nogle nye, fleksible arbejdsfunktioner til gavn for de, der har brug for særlige arbejdsvilkår. Nogle twistes måske overraskende op, i det
værksted PakHuset håber at få til rådighed.

Både offentlige og det private støtter PakHuset, der er et resultat af to års intensivt forarbejde. Projektet har fået tildelt midler til opstart fra Miljøministeriets “de grønne ildsjæle” og Lauritzenfonden. Der afventes svar på andre ansøgninger. PakHuset forventer at kunne kan få en effektiv opbakning det første år, hvorefter man regner med, at projektet vil kunne være selvfinansierende og dermed uafhængigt af både private og offentlige midler. Det skal samtidigt være en bæredygtig forretning, hvor alt overskud går til at udvikle nye arbejdspladser til målgruppen.

En broget kreds af frivillige står bag PakHuset.
Det er resultatet af et samarbejde mellem en række ressourcestærke frivillige og private Lyngby-Taarbæk-virksomheder, der som samarbejdspartnere og donatorer, der via PakHuset, kan give Lyngy-Taarbæk kommune muligheden for at kunne henvise borgere på kanten af arbejdsmarkedet, til at søge nye fl eksible jobmuligheder i fremtiden.

PakHuset indrager borgere i Lyngby-Taarbæk kommune på tværs af alder, ressourcer og sociale og kulturelle skel. Indtil videre er PakHuset udelukkende bæredygtigt i kraft af den frivillige indsats fra ressourcestærke borgere fra Lyngby-Taarbæk kommune. Det er en bred vifte, der spænder lige fra unge studerende til selvstændige erhvervsdrivende, akademikere, og aktive førtidspensionister i alderen 23 – 70 år. Alle med et fælles mål: At omsætte ubenyttede ressourcer, både hvad angår mennesker og miljø via materielle ting, til nye arbejdspladser og en meningsfuld hverdag, for de, der af forskellige årsager står udenfor det ordinære arbejdsliv.

Skriv en kommentar