Nyheder

[hr]

Indskrevet under Nyheder 25. marts 2015

Referat fra generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i FORTIP

Til stede: Anette, Per, Anja, Frank, Sørmer, Nina, Gert, Ivan, Mahmoud og Helle
+ Kasper og Joakim: journaliststuderende fra Roskilde Universitet

Dagsorden:
1. Valg af dirigent: formand Gert Sørmer-Sørensen
2. Valg af referent: revisor Nina Prip
3. Formandens beretning: Se vedlagte. I forbindelse med arrangementerne i 2015 foreslog Sørmer at lave juledekorationer i november.
Mahmoud foreslog at vi tager til Birkegården.

4. Regnskab: kasserer Helle Minerth fremlagde regnskab for 2014. Regnskabet er godkendt og underskrevet af revisor.
Fastsættelse af kontingent: kontingent blev vedtaget til uændret kr. 250,00 pr. år.
Kommentarer: Mahmoud mente, at vi skulle være påpasselige med at have for mange penge stående på foreningens bankkonto, da det kunne gå ud over bevilling af § 18 midler.
Kasseren har været på kursus i sponsorater, og skal igen senere på året.

5. Indkomne forslag: Der var et forslag fra Frank om at få gæster med på ture ud af huset.
Der var bred snak om det, vi blev enige om at:
Vi besluttede, at offentlige arrangementerne skal være åbne, så vi kan tage gæster med (med måde). De åbne arrangementer vil være diverse ture til bio/ museum/ eller andre offentlige arrangementer og gæsterne betaler selv deres omkostninger. Vores lukkede arrangementer som julefrokosten og hytteturen er stadig kun for medlemmer.
Vi blev ligeledes enige om, at det vil være først til mølle, hvis der kommer for mange ekstra gæster og, at dem, der gerne vil have gæster med kontakter tovholderen, så denne ved hvor mange, der tilmelder og sige stop for yderligere tilmelding.

6. Valg af bestyrelse:
Formand: Da Leonarda sidste år trådte af i utide og Sørmer indtrådte som midlertidig formand skulle vi vælge formand. Vi genvalgte Sørmer med fuldt hus. Da vedtægterne foreskriver, at formanden skal vælges i lige år, er valget af Sørmer kun for et år og formandsposten er til valg igen i 2016.
Kasserer: Helle genopstillede og blev genvalgt med fuldt hus.
Bestyrelsesmedlemmer: 1 bestyrelsesmedlem og 1 -suppleant.
Mahmoud trak sig som bestyrelsesmedlem. Frank stillede op og blev valgt med fuldt hus.
Suppleanter: ingen ønskede at stille op til valg.

7) Valg af revisor og –suppleant: Nina genopstillede og blev valgt med fuldt hus. Ingen ønskede at stille op til revisorsuppleant.

8) eventuelt: Vi sludrede lidt om hist og pist og meget om et kommende hus til foreningen og et kommende møde med borgmesteren herom.
Mødet sluttede i god ro og orden. Nina

[hr]

Indskrevet under Nyheder 5. november 2014

 

Fortip byder velkommen til 2 nye medlemmer – fra Frederikssund og skovlunde.

Vi byder Velkommen til Ilene og Preben.

Fortip er nu blevet en pæn stor Forening og vi har løbende henvendelser fra førtidspensionister som overvejer at blive medlem af foreningen.

[hr]

Indskrevet under Nyheder 5. november 2014

 

Så er det blevet den tid på året. Hvor Fortip afholder:

JULEFROKOST

Fredag Den 5. december på Tapeten.

kl. 12.00 – 18.00.

[hr]

Bestyrelsen i Fortip har hermed den glæde at invitere alle Fortip medlemmer til Julefrokost
Fredag den 5. december 2014.
kl. 12.00 – 18.00.

Julefrokosten bliver holdt på Tapeten i lokale A.

Her vil der være dejligt smørrebrød og Ris a la mande for kr. 100,00 pr. næse.
Efter frokosten vil der være te og kaffe med sødt til.

I bedes medbringe:
1 gave til ca. kr. 20,00 til rafleleg,
Og drikkevarer efter eget ønske/behov.
Og bestik: kniv, gaffel og spiseske.
Da det er noget værre svineri at spise ris a la mande med fingrene.

Vi hjælpes ad med at dække et dejligt julebord med dejligt pynt og levende lys.

Hvis I tager jeres pæne tøj på, får I ikke skældud! I får heller ikke skældud, hvis I bare tager tøj på! Men I skal ikke komme uden tøj på, det gider vi simpelt hen ikke at se på!

Jeg tager den grimmeste ghettoblaster med farvede blinkende lys med, så hvis I har nogle CD’er eller kassettebånd I synes vi skal høre, tager I dem bare med. Ellers synger vi bare en sang i kor! *O:-) engel eller noget.

Sørmer-mig-her-og-Sørmer-mig-der står for julelegene!

Vi glæder os til at se jer alle sammen.

På bestyrelsens vegne
Helle

[hr]

Indskrevet under Nyheder 23. juni 2014

indkaldelse til møde
møde for frivillige

Et par medlemmer af Fortips bestyrelse har haft møde med Michael Hansen som står for lokalerne på Tapeten. Vi fik en flyer med hjem fra Frivillighedsrådet med en invitation angående “frivillig fredag.”

Den er gengivet her til venstre. Måske der er Fortip medlemmer som kunne tænke sig at vi deltager. Så tag kontakt med en fra bestyrelsen.

[hr]

Indskrevet under Nyheder 23. juni 2014

Hej folkens

Vi, FORTIP, holder ekstra åbent på Tapeten den 25. juni kl. 14.00 i lokale A, stueetagen og I skal være meget velkomne. Der vil være te og kaffe og måske og noget sødt – udover os selv 🙂

Det er sidste foreningsdag inden sommerferien og så starter vi igen onsdag den 13. august. Vi regner med at få flere åbningsdage til efteråret og det ville glæde os at se jer, også der.

I løbet af foråret/forsommeren har vi haft nogle gode arrangementer “ud af huset”. Vi har været ude at spise sammen på Ankara her i Ballerup. Vi har også set kunst på Ordrupgaard Kunstmuseum og i onsdags var vi en tur på Frilandsmuseet i Lyngby.

Til efteråret vil vi have købt diverse spil (skak, kort, kloge-åge-spil osv.) som vi kan hygge os med især på de kolde dage. I december vil vi holde julestue og selvfølgelig også en julefrokost.

VI vil også bruge noget tid på de unge førtidspensionister – hvad kan vi hjælpe dem med?

Men derudover er I meget velkomne til at komme med forslag til hvad I ønsker vores forening skal lave. Og så skal I melde jer ind i foreningen, så I også kan få glæde af aktiviteterne.

Bestyrelsen vil tage på kurser i bl.a. bisidning, lovgivning vedr. førtidspensionister, flexjobbere og borgere i job med løntilskud og andre relevante kurser for vores foreningsarbejde. Det skulle gerne kunne styrke os, når vi skal råde og vejlede vores medlemmer.

Til sidst vil jeg ønske jer alle sammen en god sommer. Vi ses.

Hilsen Helle
kasserer i FORTIP

[hr]

Indskrevet under Nyheder 1. maj 2014

Fortip inviterer medlemmer på Gratis frokost den 9. maj kl 13.

Vores nystartede forening har modtaget det første Sponsor bidrag – og Fortip inviterer derfor alle medlemmer på Frokost Buffet på Ankara i Centrumgaden 2 – fredag den 9. maj kl. 13 – Tyrkisk Buffet – med en øl eller sodavand. Det er Gratis.
Vi er nu 15. medlemmer af Fortip – det skal fejres – og desuden er det på tide at vi får set hinanden – og hygget os lidt sammen.

Tilmelding på tilsendte email eller sms senest 7. maj.

Hilsen fra
Bestyrelsen

[hr]

Indskrevet under Nyheder 28. april 2014

Leonarda har den 22. april talt med Michael Hansen fra Tapeten om, at vi opretter et sekretariat med lokale på Tapeten. Her kan kommende medlemmer henvende sig og høre om Fortip. Vi aftalte, at sekretariatet skal have åbent hver onsdag mellem kl. 10 og 11.00, og vi starter onsdag den 30. april 2014. Sørmer og Helle tager vagten. Leonarda tager næste vagt onsdag den 7. maj 2014.

Leonarda fik en aftale med Michael Hansen om at Fortip får et lokale på Tapeten. Formiddagen var optaget af andre aktiviteter, men vi har nu fået et foreløbigt lokale i stueetagen hver onsdag fra kl. 14 – 15.00 og kan starte onsdag den 30. april 2014. Vi har lokale A i stueetagen frem til sen sommer/tidligt efterår, herefter kan vi få et lokale på 1. sal og bruge den til den tid byggede lift/elevator.

[hr]

Indskrevet under Nyheder 28. april 2014

Vores forening står nu opført under foreninger i Ballerup kommunes “kommunale vejviser” på Ballerup Kommunes hjemmeside. Så nu har vi også den mulighed for at blive fundet af forhåbentlig kommende medlemmer som søger på internettet efter en forening af vores karakter.

[hr]

Indskrevet under Nyheder 28. april 2014

Vi har afholdt vores Generalforsamling torsdag den 26. marts 2014 – på Tapeten, Magleparken 5 C.

Der var mødt 18 personer op. Generalforsamlingen forløb på glimrende vis – med deltagelse af Carl Erik Nielsen som er formand for Landsforeningen af Førtidspensionister. Fortip er nu medens dette skrives oppe på et solidt medlemstal – med flere medlemmer på vej – personer som vi har været i kontakt med – og som viser  interesse for at blive medlem af foreningen.

Helle meldte sig til at tage referat. Helle Minerth fremlagde regnskab. Kontingentet blev fastsat til uforandrede 250,00 kr. årligt.
Carl Erik Nielsen orienterede om lokalforeningens bidrag til landsforeningen eksempelvis landsforeningens blad “Førtidspensionisten”.

De nye vedtægter blev vedtaget stort set uden ændringer, dog:
Kontingentet for familiemedlemskab blev fastsat til 150% af A-medlemspris.
Kontingentet for støttemedlem blev fastsat til 50% af A-medlemspris. Plus nogle andre småændringer. Se Foreningens samlede vedtægter under menuen >Forskelligt>Bestyrelses Info>Foreningens vedtægter. Eller klik Her.

Bestyrelsen fortsætter med:

Formand: Leonarda Petersen
Kasserer: Helle Minerth
Sekretær: Per L.
Bestyrelsesmedlem: Gert Sørmer
Bestyrelsesmedlem: Anette Søberg
Og ny Suppleant: Mahmoud Firouzi
Revisor: Nina Prip

Der var ingen indkomne forslag.

Under eventuelt foreslog Nina Prip en Facebook side for foreningen.

Til slut kunne vi konstatere, at formandens mål med en forøget medlemstilslutning på 80% (jævnfør beretningen) blev opfyldt. 5 førtidspensionister meldte sig ind i vores forening på generalforsamlingen og vi byder dem velkommen.

Formanden Leonarda Petersen oplæste Formandens beretning med følgende ordlyd:

Formandens beretning

Vi har brug for din støtte og medlemskab og det er det årsberetningen i foreningen handler om.
Uden jer – ingen forening, uden forening – intet ordentligt liv for førtidspensionister i Ballerup Kommune.

2013 har været året med store udfordringer og gode oplevelser, da man lavede dialogmøder i Atriet på Ballerup Kommune, men året bragte også mange dilemmaer for starten af foreningen for førtidspensionister.
Derfor måtte man invitere landsformanden for førtidspensionister Carl-Erik Nielsen til Ballerup og han fortalte kortfattet om fordelene ved at være med i Landsforeningen. Vi må alle gøre, hvad vi kan, fordi førtidspensionister er ikke alle lige for loven.

”Før ikrafttrædelsen af den nye førtids-/flexlov, fik ca. 16.000 tilkendt førtidspension om året. Fremover vil der kun blive tilkendt førtidspension til 1/3 og ca. 2/3 vil blive henvist til flexjob (mini eller microflexjob (under 1o timer). De, som ikke har haft job som flexjob, vil modtage ledighedsydelse, som er kontanthjælp og er ikke ægteskabs/samlever samt formueafhængig. Det er nok dem, som vil få behov for lokalforeningerne.

Landsforeningen har lavet følgende forslag forslag til kommunerne:

Sagsbehandlerne bruger ekstra tid ved første møde på at gennemgå de forskellige forløb, så man forebygger misforståelser.
der skal uddannes flere bisiddere til flex/skåne og langtidssyge, men det er svært at finde frivillige med ressourcerne.” (citat fra referat fra landsbestyrelsesmødet)

Der er sket en væsentlig stigning af førtidspensioner på landsbasis og Ballerup har mange førtidspensionister, som er kommet i klemme i systemet og som har svært ved at få den hjælp de er berettigede til. Udbetaling DK havde forventet at modtage ca. 35.000 ansøgninger til den nye førtidspension (2013), men har kun modtaget 1.800. Førtidspensionisterne valgte trygheden i den gamle førtidspensionslov i stedet for penge.

Vi er førtidspensionister i aldersgruppen 18- 65 år og ikke af egen fri vilje. Det er rigtigt svært at være førtidspensionist, selv om det danske folketing den 28. maj 2009 vedtog og ratificerede en FN handicapkonvension, der blandt andet sikrer menneskers rettigheder som f.eks. adgang til egen bolig, uddannelse, arbejde og fritidsliv på lige fod med andre mennesker med sindslidelser, psykisk sårbare og med funktionsnedsættelser.

Jeg vil sige tusinde tak til den dejlige bestyrelse, der hoppede i arbejdstøjet den 2. januar 2014 – efter den blev valgt den 3. december 2013 på den stiftende generalforsamling.

Du er velkommen til at læse historien om Foreningen for Førtidspensionisterne i Ballerup Kommune i De 4 Årstider april 2014 på side 17, eller på vores hjemmeside www.fortip.dk , som jeg takker vores bestyrelsesmedlem Per for. Jeg takker Helle Minerth for den daglige drift og for referaterne fra bestyrlesesmøderne samt for, at hun tog til landsbestyrelsesmøde og blev valgt til sekretær i landsbestyrelsen og repræsenterer lokalforeningen i Ballerup. Jeg takker også Gert Sørmer-Sørensen for aktiv deltagelse i landsbestyrelsesmødet. Jeg takker Anette Søberg for at indtræde i bestyrelsen og for at tage del i vores engagement med at forberede denne generalforsamling. Og til sidst vil jeg sige tak til Nina Prip, både for engagement og for deltagelse i bestyrelsens arbejde med revision af regnskabet.

På årskalenderen nedenfor kan du se, hvad vi har udrettet og hvad vi vil udrette.

Vi har brug for din støtte og dit medlemskab. Vi knokler og knokler for bedre gennemslagskraft og derfor skal vi helst øge medlemskaren med 80 % . Der ligger mange opgaver og venter , men vi mangler frivillige hoveder, hænder og midler til at løfte opgaverne. Vi skal løfte i flok og stå stærkere i dialog med politikerne for at få dem til at handle. F.eks. skal vi have ansøgt og tildelt permanent lokale til foreningens aktiviteter på Solvej 6 i april måned.

Jeg ser frem til et meget spændende, men også et travlt år med mange udfordringer. Der skulle gerne komme glæde ud af begivenhederne og vi vil have tilfredse pensionister.

Vi vil arbejde for et bredere samarbejde med andre sociale foreninger i Ballerup Kommune.
Vi vokser i samarbejdet med andre, blandt andet De 4 Årstider, Landsforeningen for førtidspensionister, og de andre førtidspensionister og Ballerup Radio.

Vi vil også indlede et samarbejde med Ballerup Bio om en filmklub til fordelagtige priser og Ballerup Bibliotek vedr. foredrag f.eks. om The Beatles den 3. april 2014 og foredrag tirsdag den 22. april 2014 med emnet ”Svigter hukommelsen”

Motto for Generalforsamlingen 2014: Vi bygger broer og skaber dialoger sammen!

Leonarda Petersen, formand

 

Årskalenderen 2014 handler om deltagelser i forskellige udflugter, middage, konferencer, temadage, kurser, møder og messer.

Januar:
CVR-nummer: 28 89 59 84
Hjemmeside www.fortip.dk .
Genskabelse af vedtæger og referat fra den stiftende generalforsamling.

Februar:
Kontonummer i Arbejdernes Landsbank: 5339 0245051
Ansøgning til Kultur- og Fritid om godkendelse af foreningen og oprettet i kommunens foreningsvejviser på ballerup dk

Marts:
NemID og Netbank
Omfattende medlemskabskampagne via breve og invitationer på e-mails, over 500 flyers delt ud i hele Ballerup Kommune
Deltagelse i Landsbestyrelsesmødet den 6. marts i Horsens ved Gert Sørmer-Sørensen og Helle Minerth
Synliggørelse i De 4 Årstider, Ballerup Radio og Ballerup Bladet
Generalforsamling den 26. marts.

April:
udvidet network
sende ansøgning til Ballerup Kommune om § 18 midler til aktiviteter
Besøge Rhododendron-foreningen i Smørum Nedre, Stormosevej 41, tlf. 44 97 89 33
Udflugt til Frilandsmuseet

Maj:
Landsforeningsmøde den 6. maj i Horsen
Udflugt til Frederiksborg Have plus middag med Ballerup Kommunes pensionister, se www.ballerup.dk/frivillige

Juni:
Støtte- og sommerfest

Juli og August:
Forslag er velkomne

September:
Unge førtidspensionister i centrum, kommunerunde om emnet – hvad kan vi hjælpe dem med?

Oktober:
Efterårsmiddag
Psykiatri topmøde på Frederiksberg Gymnasium – Det Sociale Netværk

November:

December:
Julestue
Julefrokost

[hr]

Indskrevet under Nyheder 15. februar 2014

Generalforsamling i Foreningen for Førtidspensionister i Ballerup Kommune

Foreningens navn er “Fortip”
Torsdag den 26. marts 2014 kl.14.00 – på Tapeten, Magleparken 5 C, lokale A+B

Ved indgangen til generalforsamlingen kan du melde dig ind i foreningen for 250,00 årligt for at få stemmeret.
Du kan også indbetale kontingentet på
kontonr.: 5339 0245051
f.eks. via din netbank.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning, herunder det kommende års aktiviteter
4. Regnskab: kassererens aflæggelse
Fastlæggelse af kontingent
5. Valg af formand, bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleanter
7. Indkomne forslag
8. Evt.

[hr]

Bestyrelsen har nu i et stykke tid arbejdet hårdt på at få startet foreningen op – med diverse godkendelser og oprettelse af CVR nummer og Bank-konto. Det lysner i horisonten – og vi venter nu kun på at de sidste brikker skal falde på plads.
[hr]