Frivillige på offentlige ydelser

Der er kommet en publikation fra myndighederne som beskriver hvilke muligheder der er for at udføre frivilligt samtidig med at man er på overførselsindkomst.

Her er et lille udsnit fra hæftet:

[quote]Hvis du får førtidspension, er der som udgangspunkt ingen begrænsninger i, hvad du må udføre af frivillig indsats. Du skal være opmærksom på, at din frivillige indsats i et vist omfang kan indgå i kommunens løbende vurdering af, om du har forbedret din erhvervsevne. 4 Guide Hovedprincippet er, at frivilligt socialt arbejde ikke har betydning for hverken tilkendelse eller frakendelse af førtidspension. Vejledningen om førtidspension fastslår, at førtidspensionister godt må varetage et ulønnet frivilligt socialt arbejde efter tilkendelsen af førtidspensionen[/quote][spacer height=”5px”]

Publikationen kan downloades her

Yderligere information:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=19705